Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама 1.0